Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Помилка

Розрахунок за номером не знайдено

Юридичний калькулятор онлайн розрахунок санкцій Більше можливостей у новій версії

Юридичний калькулятор санкцій

Сторони зобов'язання у довільній форміБакі абавязацельствы ў любой форме

Взаєморозрахунки:Узаемныя разлікі

Назва та дата зобов'язання у довільній форміНазва і дата абавязацельства ў любой форме

Сума на яку нараховуються санкціїСума, на якую ўведзеныя санкцыі

Дата з якої виникла заборгованістьДата, з якой узнікла запазычанасць

Дата подачі позовної заяви до суду Дата падачы пазову

Встановити іншу дату закінчення розрахунку Усталюйце іншую дату заканчэння разліку

Дата, по яку будуть нараховані санкції Дата, на якую будуць спаганеныя санкцыі

Загальний строк позовної давності 3 роки
З урахуванням зупинення строку на період дії карантину (COVID-19)Агульная даўнасць - 3 гады
З улікам прыпынення перыяду каранціну (COVID-19)

Змінити Змяніць

Строк позовної давності у роках Тэрмін іскавай даўнасці ў гадах

роки

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

З урахуванням зупинення строку на період дії карантинуЗ улікам прыпынення перыяду карантыну

Санкції:Санкцыі

Розрахувати інфляційні втратиПадлічыць страты на інфляцыю

Розрахувати суму процентівРазлічыце суму працэнтаў

Ставка може бути у процентах річних/в день Стаўка можа быць у працэнтах гадавых / у суткі

Розрахувати суму пеніРазлічыце суму штрафу

Розмір пені може бути у процентах річних/у день, або кратний ставкам НБУ Памер працэнтаў можа быць у працэнтах гадавых / у суткі або кратным стаўкам НБУ

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Калькулятор враховує час дії карантину (опціонально)Калькулятар улічвае час карантыну (неабавязкова)

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020.У перыяд каранціну, устаноўленага Кабінетам Міністраў Украіны, тэрмін іскавай даўнасці разлічваецца з улікам мер па прадухіленні ўзнікнення, распаўсюджвання і распаўсюджвання эпідэмій, пандэміі каранавіруса (COVID-19) у адпаведнасці з Законам Украіны «Аб Унясенне змяненняў у некаторыя заканадаўчыя акты Украіны, якія прадугледжваюць дадатковыя сацыяльна-эканамічныя гарантыі ў сувязі з распаўсюджваннем каранавіруснай хваробы (COVID-19)» № 540-IX ад 30.03.2020.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Строк позовної давностіТэрмін іскавай даўнасці

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Агульная даўнасць складае 3 гады, у адпаведнасці з ч. 1 арт. 257 Грамадзянскага кодэкса Украіны. Тэрмін даўнасці, устаноўлены законам, можа быць павялічаны па пагадненні бакоў. Дагавор аб павелічэнні тэрміну даўнасці заключаецца ў пісьмовай форме (ч. 1 арт. 259 ГК Украіны).

Інфляційні нарахуванняІнфляцыйныя зборы

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. У адпаведнасці з артыкулам 625 Грамадзянскага кодэкса Украіны даўжнік, які мае пратэрміноўку, па патрабаванню крэдытора абавязаны выплаціць суму доўгу з улікам устаноўленага індэксу інфляцыі за ўвесь час пратэрміноўкі.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними. Адпаведныя індэксы разлічваюцца Дзяржаўным камітэтам статыстыкі Украіны (раней Міністэрствам статыстыкі Украіны), пачынаючы са жніўня 1991 года штомесяц і публікуюцца, у прыватнасці, у газеце «Урадавы кур'ер». Гэтыя паказчыкі публікуюцца ў друкаваных СМІ са спасылкай на Дзяржаўны камітэт статыстыкі Украіны ў адпаведнасці з артыкуламі 19, 21 і 22 Закона Украіны «Аб інфармацыі».

Розраховується за формулою: Разлічваецца па формуле

[Інфляційні нарахування] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції (%)] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції (%)] – добуток щомісячних індексів за відповідний період. [Інфляцыйныя зборы] = [Сума доўгу] × [Індэкс інфляцыі (%)] / 100% - [Сума доўгу]
Дзе:
[Сума запазычанасці] - сума пратэрмінаванай запазычанасці.
[Індэкс інфляцыі (%)] - здабытак месячных індэксаў за перыяд.

Три проценти річних від простроченої сумиТры працэнты гадавых ад пратэрмінаванай сумы

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. У адпаведнасці з артыкулам 625 ГК Украіны даўжнік, які пратэрмінаваў, па патрабаванні крэдытора абавязаны выплаціць тры працэнты гадавых ад пратэрмінаванай сумы, калі іншае не ўстаноўлена дагаворам або законам.

Розраховується за формулою: Разлічваецца па формуле

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка в день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або:

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка за рік (%)] / 100% × [Кількість днів] / [Кількість днів у році]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу;
[Процентна ставка (%)] – процентна ставка в день / за рік відповідно;
[Кількість днів] – різниця між датою закінчення розрахунку та датою початку розрахунку;
[Кількість днів у році] – кількість днів у календарному році. [Працэнты] = [Сума доўгу] × [Працэнтная стаўка за дзень (%)] / 100% × [Колькасць дзён]
або:
[Працэнты] = [Сума доўгу] × [Працэнтная стаўка ў год (%)] / 100% × [Колькасць дзён] / [Колькасць дзён у годзе]
Дзе:
[Сума доўгу] - сума пратэрмінаванай запазычанасці;
[Interent rate (%)] - працэнтная стаўка ў дзень/год адпаведна;
[Колькасць дзён] - розніца паміж датай заканчэння разліку і датай пачатку разліку;
[Колькасць дзён у годзе] - колькасць дзён у каляндарным годзе.

Пеня за несвоєчасне виконання грошових зобов'язаньШтраф за несвоечасовае выкананне грашовых абавязацельстваў

Згідно вимог статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання вчиняється в письмовій формі. Згодна з патрабаваннямі артыкула 547 Грамадзянскага кодэкса Украіны здзелкі па забеспячэнні выканання абавязацельстваў здзяйсняюцца ў пісьмовай форме.

Відповідно до статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Згодна з артыкулам 549 Грамадзянскага кодэкса Украіны пеня (пеня) - гэта грашовая сума або іншая маёмасць, якую даўжнік павінен перадаць крэдытору ў выпадку парушэння даўжніком абавязацельства. Пеня - гэта пеня, якая разлічваецца ў працэнтах ад сумы пратэрмінаванага грашовага абавязацельства за кожны дзень пратэрміноўкі.

Строк спеціальної позовної давності Тэрмін іскавай даўнасці

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України). Асаблівая даўнасць у адзін год распаўсюджваецца, у прыватнасці, на патрабаванні спагнання штрафаў (штрафаў, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ГК Украіны).

Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України). Тэрмін даўнасці, устаноўлены законам, можа быць павялічаны па пагадненні бакоў (ч. 1 ст. 259 ГК Украіны).

Строк, через який припиняється нарахування пені Тэрмін, пасля якога налічэнне працэнтаў спыняецца

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України). Налічэнне пені за несвоечасовае выкананне абавязацельства, калі іншае не ўстаноўлена законам або дагаворам, спыняецца праз шэсць месяцаў з дня, калі абавязацельства павінна было быць выканана (ч. 6 арт. 232 ГК Украіны).

Обмеження розміру пені Ліміт штрафу

Пеня обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"). Пеня разлічваецца з сумы пратэрмінаванай запазычанасці і не можа перавышаць у два разы ўліковую стаўку Нацыянальнага банка Украіны, якая дзейнічала ў перыяд, за які выплачваецца пеня (ст. 3 Закона Украіны «Про адказнасць Позні выступ»).

Розраховується за формулою: Разлічваецца па формуле

Ставка пені у процентах за кожний день:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені у день (%)] / 100% × [Кількість днів]

або ставка пені у процентах річних:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені на рік (%)] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

або ставка пені кратна ставкам НБУ:

[Пеня] = [Сума боргу] × [Коефіціент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Кількість днів у році] × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені у день (%)] – розрахункова ставка пені в процентах на день
[Ставка пені на рік (%)] – розрахункова ставка пені в процентах річних
[Коефіціент] - коефіцієнт на який помножується стака НБУ
[Ставка НБУ] - облікова ставка Національного банку України
[Кількість днів у році] - кількість днів у році
[Кількість днів] – кількість днів прострочення зобов’язання. Працэнтная стаўка за кожны дзень:
[Штраф] = [Сума доўгу] × [Штраф за дзень (%)] / 100% × [Колькасць дзён]
або працэнтная стаўка ў гадавых адсотках:
[Штраф] = [Сума доўгу] × [Працэнтная стаўка ў год (%)] / 100% / [Колькасць дзён у годзе] × [Колькасць дзён]
або працэнтная стаўка кратная стаўкам НБУ:
[Штраф] = [Сума доўгу] × [Каэфіцыент] × [Ставка НБУ] / 100% / [Колькасць дзён у годзе] × [Колькасць дзён]
Дзе:
[Сума запазычанасці] - сума пратэрмінаванай запазычанасці.
[Працэнтная стаўка ў дзень (%)] - разліковая працэнтная стаўка ў дзень
[Працэнтная стаўка ў год (%)] - разліковая працэнтная стаўка ў працэнтах гадавых
[Каэфіцыент] - каэфіцыент, на які памнажаецца стэк НБУ
[курс НБУ] — гэта ўліковая стаўка Нацыянальнага банка Украіны
[Колькасць дзён у годзе] - колькасць дзён у годзе
[Колькасць дзён] - колькасць дзён пратэрміноўкі.

Як розрахувати?Як разлічыць?

Корисні калькулятори:

Інфляція та проценти Калькулятор пені Калькулятор інфляції Юридичний Подвійна ставка НБУ
Дивіться також:
розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid19 інфляційні втрати розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання ковід розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання під час дії карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання під час карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання карантин розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання карантинні особливост розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання sars-cov-2 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання інфляційні втрати розрахунок розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання у період карантину розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid-19 розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання covid розрахунок пені за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання covid

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент