Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняних) онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Скоро буде [у розробці]Хутка [у распрацоўцы]

Калькулятор знаходиться у розробці.Калькулятар знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі.

Ви можете звернути увагу розробників на прискорення виконання робіт, якщо натиснете відповідну кнопку [Прискорити]. Також, для отримання повідомлення вкажіть про це у відповідному полі нижче.Звярнуць увагу распрацоўшчыкаў на паскарэнне працы можна, націснуўшы кнопку [Паскорыць]. Акрамя таго, каб атрымаць паведамленне, пазначце гэта ў адпаведным полі ніжэй.

Надіслати повідомлення про початок роботи цього калькулятора на поштуАдпраўце гэты калькулятар па электроннай пошце, каб пачаць

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде вислане повідомленняПошта, на якую будзе адпраўлена паведамленне

** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Тимчасова непрацездатність – це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або з інших причин, що не залежить від факту втрати працездатності (пологи, карантин, догляд за хворим тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування та реабілітаційних заходів, триває до відновлення працездатності або встановлення групи інвалідності, а в разі інших причин - до закінчення причин відсторонення від роботи. Тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (пункт 1.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності").Часовая непрацаздольнасць - гэта непрацаздольнасць асобы па хваробе, траўме або па іншых прычынах незалежна ад факту непрацаздольнасці (роды, каранцін, догляд за хворымі і інш.), якая мае часовае адмену пад уплывам лячэння і рэабілітацыі, доўжыцца да выздараўлення або ўстанаўлення групы інваліднасці, а пры іншых прычынах - да заканчэння прычын звальнення. Часовая непрацаздольнасць застрахаваных асоб пацвярджаецца лістком непрацаздольнасці (пункт 1.3 Палажэння аб экспертызе часовай непрацаздольнасці).

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з страхових випадків відповідно до статті 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування".Дапамога па часовай непрацаздольнасці прадастаўляецца застрахаванай асобе ў выглядзе матэрыяльнага забеспячэння, якое поўнасцю або часткова кампенсуе страту заработнай платы (даходу), у выпадку наступлення аднаго са страхавых выпадкаў у адпаведнасці з артыкулам 22 Закона Украіны «Аб Абавязковае дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне».

У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по непрацездатності надається за умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.Пры часовай непрацаздольнасці застрахаванай асобы ў перыяд вырашэння спрэчкі аб незаконнасці яго звальнення дапамога па непрацаздольнасці прадастаўляецца пры ўмове аднаўлення застрахаванай асобы на працы з дня прыняцця адпаведнага рашэння адпаведнага органа.

Розрахунковий період для отримання допомогиРазліковы перыяд дапамогі

Період перебування
у трудових відносинах
з роботодавцем
Розрахунковий період
Більше 12 календарних місяців 12 повних календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю настання страхового випадку
Менше 12 календарних місяців Фактична кількість повних календарних місяців у трудових відносинах (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок
Менше одного календарного місяця Фактичний час перебування у трудових відносинах (календарні дні) перед настанням страхового випадку

Строк давності для отримання допомогиТэрмін іскавай дапамогі

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається працівникам, які звернулися за її призначенням не пізніше 12 повних місяців, наступних за місяцем, на який припадає день відновлення працездатності (встановлення інвалідності). Для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок роботодавця строку давності не встановлено.Дапамога па часовай непрацаздольнасці прадастаўляецца работнікам, якія звярнуліся за ім, не пазней чым праз 12 поўных месяцаў, наступных за месяцам, на які прыпадае дзень выздараўлення (інваліды). Тэрмін даўнасці для аплаты першых пяці дзён часовай непрацаздольнасці за кошт наймальніка адсутнічае.

Обчислення середньоденної заробітної платиРазлік сярэднядзённага заробку

Лікарняна середньоденна зарплата визначається окремо за кожним місцем роботи (основне, сумісництво).Сярэднядзённы заробак па бальніцы вызначаецца асобна па кожным месцы працы (асноўная, няпоўная).

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок та/або страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати (далі - поважні причини).Сярэднядзённая заработная плата (даходы, грашовыя дапамогі) разлічваецца шляхам дзялення заработнай платы (даходу, грашовай дапамогі), налічанай за разліковы перыяд (12 каляндарных месяцаў), на які налічваецца адзіны ўнёсак на агульнаабавязковае дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне і/або страхавыя ўзносы за адпаведныя віды абавязковага дзяржаўнага сацыяльнага страхавання (далей - адзіны ўнёсак і / або страхавыя ўзносы), колькасць каляндарных дзён працы - па відах страхавання - перыяд працы, выканання работ (паслуг) па грамадзянска-прававых дагаворах , сэрвісная, вытворчая або іншая дзейнасць, звязаная з атрыманнем даходу непасрэдна ад такой дзейнасці) у разліковым перыядзе без уліку каляндарных дзён, не адпрацаваных па ўважлівых прычынах,- часовай непрацаздольнасці, водпуску па цяжарнасці і родах, водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення дзіцем трох і шасці гадоў, згодна з медыцынскім заключэнні, водпуску без захавання заработнай платы (далей - паважлівыя прычыны).

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.Месяцы разліковага перыяду (з першага па першы дзень), у якія застрахаваная асоба не працавала па ўважлівых прычынах, выключаюцца з разліковага перыяду.

У розрахунок лікарняної середньоденної зарплати включаються виплати, що увійшли до бази справляння ЄСВ у складі зарплати (основна зарплата, доплати, премії, надбавки, відпускні, заохочувальні та компенсаційні).У разлік сярэднядзённай заработнай платы па бальніцы ўключаюцца выплаты, якія ўключаюцца ў базу збору ЕСГ у складзе заработнай платы (асноўная зарплата, даплаты, прэміі, надбаўкі, адпускныя, заахвочванні і кампенсацыі).

Виплати, які не входять до фонду оплати праці (лікарняні, декретні, разова матдопомога), у розрахунку лікарняних участі не беруть. Усі виплати прив’язуються до того місяця, в якому вони були нараховані і відображені у Звіті з ЄСВ. Відпускні ж відносяться до тих місяців, за які вони нараховані.Выплаты, якія не ўключаны ў фонд аплаты працы (бальнічныя, дэкрэтныя, аднаразовая медыцынская дапамога), не ўключаюцца ў разлік бальнічных. Усе плацяжы прывязаны да месяца, у якім яны былі налічаныя і адлюстраваны ў справаздачы аб СПЗ. Адпускныя адносяцца да месяцаў, за якія яны налічваюцца.

Розмір надання допомоги по тимчасовій непрацездатностіПамер дапамогі па часовай непрацаздольнасці

Страховий стаж Розмір
(у процентах
середньої заробітної
плати або доходу)
до 3 років 50%
від 3 до 5 років 60%
від 5 до 8 років 70%
понад 8 років 100%

Особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій, - 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.Асобы, якія знаходзяцца ва ўстановах аховы здароўя, а таксама на самаізаляцыі пад медыцынскім наглядам у сувязі з правядзеннем мерапрыемстваў, накіраваных на папярэджанне ўзнікнення і распаўсюджвання каранавіруснай хваробы (COVID-19), а таксама на лакалізацыю і ліквідацыю яе ачагоў і эпідэмій. , - 50 працэнтаў сярэдняга заробку (даходу) незалежна ад стажу.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.Памер дапамогі па часовай непрацаздольнасці (уключаючы догляд за хворым дзіцем або хворым членам сям'і) у месяц не павінен перавышаць максімальны памер базы адзінага ўнёску, з якой выплачваліся страхавыя ўзносы ў Фонд сацыяльнага страхавання Украіны.

Нормативні документиПалажэнне

Корисні калькулятори:

Стаж роботи
Дивіться також:
калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн онлайн калькулятор лікарняних калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор розрахунку лікарняних по вагітності калькулятор страховий стаж для лікарняних калькулятор розрахунку лікарняних розрахунок лікарняних калькулятор онлайн розрахунок лікарняних калькулятор стажу для листків непрацездатності калькулятор стажу для лікарняних калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор нарахування лікарняних калькулятор лікарняних онлайн розрахунок лікарняних онлайн калькулятор онлайрозрахунок лікарняних калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор лікарняних розрахунок лікарняних онлайн валютный калькулятор калькулятор валют калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор стажу для листка непрацездатності калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор днів лікарняних

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент