Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор стажу роботи (вислуги) Більше можливостей у новій версії

Розрахувати стаж роботи (вислугу років)

Прізвище, ім’я, по батькові працівника у довільній форміПрозвішча, імя, імя па бацьку работніка ў адвольнай форме

Дата початку роботи та кінцева дата для розрахунку періоду трудової діяльностіДата пачатку і заканчэння працы для разліку працоўнага стажу

Початок періодуЗакінчення періоду
(включно)
Коефіцієнт стажу

Якщо періоди роботи частково збігаються, калькулятор виключить період, що дублюєтьсяКалі перыяды працы часткова перакрываюцца, калькулятар выключыць перыяд накладання

Включити перевірку дублюванняУключыць праверку дублікатаў

Відпрацьований стаж роботи. Інтервали, які необхідно додати

РокиМісяціДні

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Розрахує стаж роботи для надбавки за вислугу років, для оплати тимчасової непрацездатності, для пенсії.Вылічвае стаж для надбаўкі за выслугу гадоў, для аплаты часовай непрацаздольнасці, для пенсіі.

Трудови́й стаж — тривалість роботи і інших видів діяльності, з якими пов'язується право людини, головним чином, у сфері пенсійного забезпечення,проте треба зауважити, що саме страховий стаж впливає на нарахування пенсії. Основним документом, що підтверджує трудовий стаж роботи, є трудова книжка, за відсутності якої або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.Стаж — гэта працягласць работы і іншых відаў дзейнасці, з якімі звязаны правы чалавека, пераважна ў сферы пенсійнага забеспячэння, аднак варта адзначыць, што страхавы стаж уплывае на вылічэнне пенсіі. Асноўным дакументам, які пацвярджае працоўны стаж, з’яўляецца працоўная кніжка, пры адсутнасці якой або адпаведных запісаў у ёй стаж устанаўліваецца на падставе іншых дакументаў, якія выдаюцца па месцы работы, службы, навучання, а таксама архіўныя ўстановы.

Розрізняють загальний трудовий стаж і стаж певної роботи. Від виду трудового стажу залежить ряд правових наслідків: надання основних і додаткових відпусток, призначення і розмір пенсій тощо. Основним документом, що засвідчує трудовий стаж, є трудова книжка.Існуе адрозненне паміж агульным вопытам работы і вопытам работы на канкрэтнай працы. Ад віду працоўнага стажу залежыць шэраг прававых наступстваў: прадастаўленне асноўнага і дадатковага водпуску, назначэнне і памер пенсій і інш. Асноўным дакументам, які пацвярджае працоўны стаж, з'яўляецца працоўная кніжка.

Вислуга років — період трудової діяльності, який вираховується роками і при окремих умовах надає право на пенсію та відповідні пільги (додаткові відпустки, грошові виплати тощо). Законодавством встановлено деякі категорії працівників і військовослужбовців пенсії за вислугу років, яким призначається як правило, незалежно від віку й працездатності.Выслуга гадоў — гэта перыяд працоўнай дзейнасці, які вылічваецца гадамі і пры пэўных умовах дае права на пенсію і адпаведныя выплаты (дадатковыя водпускі, грашовыя выплаты і інш.). Заканадаўствам устаноўлены некаторыя катэгорыі работнікаў і ваеннаслужачых, якім звычайна назначаюцца пенсіі за выслугу гадоў незалежна ад узросту і працаздольнасці.

Відмінність трудового стажу від страхового стажуРозніца паміж працоўным і страхавым стажам

  • трудовий стаж (загальний) — це періоди офіційної трудової діяльності, що підтверджуються записами в трудовій книжці. Трудовий стаж може включати в себе такі поняття як загальний, пільговий і спеціальний стаж роботи. У Законі України "Про пенсійне забезпечення" поняття загального стажу роботи в основному застосовується для відмінності його від стажу, що дає право на пільги по призначенню пенсії;стаж (агульны) - перыяды службовай дзейнасці, пацверджаныя запісамі ў працоўнай кніжцы. Працоўны стаж можа ўключаць у сябе такія паняцці, як агульны, льготны і спецыяльны стаж працы. У Законе Украіны «Аб пенсійным забеспячэнні» паняцце агульнага стажу ў асноўным выкарыстоўваецца для яго адрознення ад стажу, які дае права на пенсійнае забеспячэнне;
  • спеціальний — це сумарна тривалість певної трудової діяльності на відповідних видах робіт, що дає право на дострокове призначення трудової пенсії;спецыяльная – агульны стаж пэўнай працоўнай дзейнасцi на адпаведных вiдах работ, якi дае права на датэрмiновае назначэнне працоўнай пенсii;
  • пільговий — це період трудової діяльності в шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, за якими період трудової діяльності може бути віднесений до пільгового стажу, затверджений постановами Кабінету Міністрів України;льготны перыяд - перыяд працоўнай дзейнасці ў шкодных, небяспечных або спецыфічных умовах на працягу поўнага працоўнага дня. Пералік вытворчасцей, работ, прафесій, пасад і паказчыкаў, па якіх перыяд працоўнай дзейнасці можа быць аднесены да льготнага стажу, зацверджаны пастановамі Кабінета Міністраў Украіны;
  • страховий (пенсійний) — це відрізок часу, протягом якого особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачувалися внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок (ст. 24 Закона України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").страхавы (пенсійны) перыяд часу, на працягу якога асоба падлягала агульнаабавязковаму дзяржаўнаму пенсійнаму страхаванню і за які штомесяц плацілі ўзносы ў памеры не меншым за мінімальны страхавы ўзнос (артыкул 24 Закона Украіны «Аб агульнаабавязковым дзяржаўным пенсійным страхаванні» Страхоўка»).

Поняття "страховий стаж" введено в дію з 1 січня 2004 року Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Основною новацією цього терміну є те, що наявність стажу прямо пов’язана зі сплатою страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, тобто з 1 січня 2004 року до страхового стажу зараховуються лише ті періоди, протягом яких сплачувалися страхові внески, і в розмірах пропорційно сплаченим внескам.Паняцце «страхавы стаж» было ўведзена 1 студзеня 2004 года Законам Украіны «Аб агульнаабавязковым дзяржаўным пенсійным страхаванні». Асноўнае новаўвядзенне гэтага тэрміна заключаецца ў тым, што наяўнасць працоўнага стажу наўпрост звязана з выплатай страхавых узносаў на абавязковае дзяржаўнае пенсійнае страхаванне, гэта значыць з 1 студзеня 2004 года ў страхавы рахунак залічваюцца толькі тыя перыяды, за якія выплачваліся страхавыя ўзносы. стажу, а таксама ў памерах прапарцыянальна выплачаных узносаў.

Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, враховується до страхового стажу на умовах раніше діючого законодавства.Увесь працоўны стаж, набыты да 1 студзеня 2004 года, залiчваецца ў страхавы стаж на ўмовах раней дзеючага заканадаўства.

Страховий стаж, набутий до 01 січня 2004 року, підтверджується трудовою книжкою.Страхавы стаж, набыты да 1 студзеня 2004 года, пацвярджаецца працоўнай кніжкай.

Нормативні документиПалажэнне

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Тривалість відпустки Калькулятор часу Число прописом
Дивіться також:
трудовий стаж калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор трудового стажу онлайн украина калькулятор розрахунку трудового стажу стаж роботи калькулятор порахувати трудовий стаж онлайн онлайн калькулятор стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи безкоштовно калькулятор трудового стажу онлайн калькулятор стажу роботи україна загальний стаж роботи калькулятор калькулятор розрахунок стажу роботи онлайн калькулятор стажу роботи стаж роботи онлайн калькулятор калькулятор трудового стажу україна обчислення стажу роботи як розрахувати трудовий стаж україна калькулятор трудового стажу онлайн україна як порахувати трудовий стаж по трудовій книжці розрахунок стажу роботи калькулятор трудового стажу калькулятор розрахунку стажу роботи розрахунок стажу роботи калькулятор калькулятор загального стажу роботи калькулятор стажу роботи онлайн

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
інфляції, процентів та пені

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент