Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор процесуальних строків онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Калькулятор процесуальних строків

Вид судочинства, який регламентується ЦПК, ГПК, або КАСТып судовага працэсу, які рэгулюецца КПК, КПК або КАС

Судова інстанція, яка розглядає справуСуд, які разглядае справу

Судове провадженняСудовы працэс

Процесуальний строкПрацэсуальны тэрмін

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Увага!Увага!

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, строки позовної давності розраховуються з урахуванням заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до приписів Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX від 30.03.2020, в редакції Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 731-IX від 18.06.2020.У перыяд каранціну, устаноўленага Кабінетам Міністраў Украіны, тэрмін іскавай даўнасці разлічваецца з улікам мер па прадухіленні ўзнікнення, распаўсюджвання і распаўсюджвання эпідэмій, пандэміі каранавіруса (COVID-19) у адпаведнасці з Законам Украіны «Аб Унясенне змяненняў у некаторыя заканадаўчыя акты Украіны для забеспячэння дадатковых сацыяльна-эканамічных гарантый у сувязі з распаўсюджваннем каранавіруснай хваробы (COVID-19) «№ 540-IX ад 30.03.2020 г. у рэдакцыі Закона Украіны «Аб унясенні змяненняў у некаторыя заканадаўчыя акты». Законы Украіны аб працэдурных тэрмінах дзеяння "каранцін, устаноўлены Кабінетам Міністраў Украіны ў мэтах недапушчэння распаўсюджвання каранавіруснай хваробы (COVID-19)" № 731-IX ад 18.06.2020 г.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), суд за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених цим Кодексом), поновлює процесуальні строки, встановлені нормами цього Кодексу, якщо визнає причини їх пропуску поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином. Суд може поновити відповідний строк як до, так і після його закінчення.Падчас карантыну, устаноўленага Кабінетам Міністраў Украіны з мэтай папярэджання распаўсюджвання каранавіруснай хваробы (COVID-19), суд па патрабаванню бакоў і асоб, якія не ўдзельнічалі ў справе, пры рашэнні суда аб іх правах, інтарэсы і (або) абавязацельствы (пры наяўнасці права на прадугледжаныя гэтым Кодэксам права на ўчыненне адпаведных працэсуальных дзеянняў) аднаўляюць працэсуальныя тэрміны, устаноўленыя нормамі гэтага Кодэкса, калі прызнаюць прычыны іх пропуску паважлівымі і у сувязі з абмежаваннямі, уведзенымі ў сувязі з карантынам. Суд можа аднавіць адпаведны тэрмін як да яго заканчэння, так і пасля яго заканчэння.

Суд за заявою особи продовжує процесуальний строк, встановлений судом, якщо неможливість вчинення відповідної процесуальної дії у визначений строк зумовлена обмеженнями, впровадженими у зв’язку з карантином.Суд па хадайніцтве асобы падаўжае ўстаноўлены судом працэсуальны тэрмін, калі немагчымасць ажыццявіць адпаведнае працэсуальнае дзеянне ў вызначаны тэрмін з-за абмежаванняў, уведзеных у сувязі з карантынам.

Постановою КМУ "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 211 від 11.03.2020 (зі змінами та доповненнями) та Постановою КМУ "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" № 1236 від 09.12.2020 (зі змінами та доповненнями) карантин встановлено з 12.03.2020 року до 30.06.2023 року на всій території України.

Завданнями судочинства є правильний і своєчасний розгляд справ. Найважливішим фактором, що визначає ефективність виконання правосуддя, є здійснення своєчасний захист прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у справі. Для реалізації завдань, поставлених перед правосуддям, в процесуальному праві передбачений інститут процесуальних строків. Задачы судовай улады - правільны і своечасовы разгляд спраў. Важнейшым фактарам, які вызначае эфектыўнасць правасуддзя, з'яўляецца своечасовая абарона правоў і законных інтарэсаў фігурантаў справы. Для рэалізацыі пастаўленых перад правасуддзем задач працэсуальным заканадаўствам прадугледжаны інстытут працэсуальных тэрмінаў.

Процесуальний строк - це певний відрізок часу, який встановлюється законом або призначається судом для виконання певних процесуальних процедур. Працэсуальны тэрмін - гэта пэўны тэрмін, які ўстанаўліваецца законам або назначаецца судом для выканання пэўных працэсуальных працэдур.

Види судочинств Віды судовых спраў

Цивільне судочинство є формою реалізації судової влади, в процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають із цивільних, сімейних та деяких інших правовідносин. Цивільне судочинство вершиться судами загальної юрисдикції. Ця процедура регламентована Цивільним процесуальним кодексом. Грамадзянскія цяжбы - гэта форма ажыццяўлення судовай улады, у працэсе якой вырашаюцца прававыя калізіі, якія ўзнікаюць з грамадзянскіх, сямейных і некаторых іншых праваадносін. Грамадзянскі працэс вядуць суды агульнай юрысдыкцыі. Гэты парадак рэгламентуецца ГПК.

Господарське судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються правові конфлікти, що виникають у сфері господарських правовідносин. Господарське судочинство вершиться спеціалізованими господарськими судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції. Його процедура регламентована Господарським процесуальним кодексом. Гаспадарчы працэс – гэта форма ажыццяўлення судовай улады, у працэсе якой вырашаюцца прававыя калізіі, якія ўзнікаюць у сферы гаспадарчых адносін. Гаспадарчы працэс вядуць спецыялізаваныя гаспадарчыя суды, якія ўваходзяць у сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі. Яго парадак рэгламентуецца Гаспадарчым працэсуальным кодэксам.

Адміністративне судочинство є формою реалізації судової влади, у процесі якої вирішуються юридично значущі справи, що виникають у сфері управлінських правовідносин за наявності публічного інтересу. Адміністративне судочинство вершиться спеціалізованими адміністративними судами, що входять до системи судів загальної юрисдикції, відповідно до процедури, визначеної Кодексом про адміністративне судочинство. Адміністрацыйны суд – гэта форма ажыццяўлення судовай улады, у працэсе якой вырашаюцца юрыдычна значныя справы, якія ўзнікаюць у сферы адміністрацыйных адносін пры наяўнасці грамадскіх інтарэсаў. Адміністрацыйны працэс ажыццяўляецца спецыялізаванымі адміністрацыйнымі судамі, якія ўваходзяць у сістэму судоў агульнай юрысдыкцыі, у парадку, устаноўленым Кодэксам аб адміністрацыйных правапарушэннях.

Корисні калькулятори:

Калькулятор 3% річних Калькулятор інфляції Тривалість відпустки Стаж роботи Калькулятор часу
Дивіться також:
калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор калькулятор строків covid калькулятор строків ковід поновлення процесуальних строків калькулятор стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор калькулятор строків covid-19 калькулятор строків під час дії карантину калькулятор строків карантинні особливості калькулятор стажа в днях онлайн калькулятор для кадровика калькулятор процесуальних строків калькулятор расчета стажа онлайн калькулятор калькулятор неустойки по алиментам калькулятор онлайн калькулятор строків калькулятор процентов по ставке рефинансирования калькулятор онлайн калькулятор строків під час карантину калькулятор строків у період карантину поновлення та продовження процесуальних строків калькулятор строків карантин калькулятор строків covid19 калькулятор срока исковой давности по кредиту онлайн калькулятор скачать калькулятор строків sars-cov-2 калькулятор строків між датами розрахунок процесуальних строків валютный калькулятор калькулятор валют

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент