Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор індексації аліментів Більше можливостей у новій версії

Розрахувати індексацію розміру аліментів

Сума аліментів, визначених судом у твердій грошовій суміПамер аліментаў вызначаецца судом у фіксаваным памеры

грн.

Базовий місяць встановлення аліментівБазавы месяц для ўстанаўлення аліментаў

Кінцевий місяць розрахунку (включно)Апошні месяц разліку (уключна)

Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Разлік індэкса спажывецкіх цэн для індэксацыі вызначанага судом памеру аліментаў у цвёрдай грашовай суме праводзіцца з месяца, у якім аліменты назначаны.

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

Індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг (статті 1 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»).Індэксацыя грашовых даходаў насельніцтва - устаноўлены законамі і іншымі нарматыўнымі прававымі актамі Украіны механізм павелічэння грашовых даходаў насельніцтва, які дае магчымасць часткова або поўнасцю кампенсаваць рост спажывецкіх тавараў і паслуг (ст. 1 Закона аб Украіна «Аб індэксацыі грашовых даходаў»).

Відповідно до статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період.Згодна з артыкулам 184 Сямейнага кодэкса Украіны памер аліментаў, вызначаны судом або пагадненнем бацькоў у фіксаваным памеры, падлягае штогадовай індэксацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам, калі плацельшчык і атрымальнік аліментаў не дамовіліся аб іншым. Па жаданні атрымальніка аліментаў індэксацыя можа быць праведзена судом на іншы перыяд.

Умови проведення індексаціїУмовы для індэксацыі

Пунктом 104 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 (далі - Порядок) закріплено, що обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, здійснюється з місяця, в якому призначено аліменти.Пунктам 104 Парадку індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва, зацверджанага пастановай Кабінета Міністраў Украіны ад 17 ліпеня 2003 г. № 1078 (далей - Парадак), вызначана, што разлік індэксу спажывецкіх цэн для індэксацыі аліментаў вызначаецца п. суд у фіксаваным памеры, у якім прызначаюцца аліменты.

Для аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі, що були призначені до червня 2016 року, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з дня набрання чинності Законом України від 17 травня 2016 року № 1368-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі", тобто з червня 2016 року.Па аліментах, вызначаных судом у цвёрдай грашовай суме, якія былі прызначаныя да чэрвеня 2016 года, разлік індэкса спажывецкіх цэн для індэксацыі праводзіцца з дня ўступлення ў сілу Закона Украіны ад 17 мая 2016 г. 1368-VIII «Аб унясенні змяненняў у некаторыя законы Украіны адносна індэксацыі памеру аліментаў, вызначаных судом у цвёрдай грашовай суме», гэта значыць з чэрвеня 2016 года.

При цьому розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, разом із сумою індексації не повинен перевищувати 50% грошового доходу платника аліментів.Пры гэтым памер аліментаў, які вызначаецца судом у фіксаваным памеры, разам з сумай індэксацыі не павінен перавышаць 50% грашовага даходу плацельшчыка аліментаў.

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103% (абзац другий пункту 11 Порядку).Індэксацыя грашовых даходаў насельніцтва праводзіцца пры перавышэнні значэння індэкса спажывецкіх цэн парога індэксацыі, які ўстаноўлены ў памеры 103% (абзац другі пункта 11 Парадку).

Індексації підлягають аліменти в межах прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.Аліменты падлягаюць індэксацыі ў межах пражытачнага мінімуму, устаноўленага для дзіцяці адпаведнага ўзросту.

Згідно із пунктом 6 Порядку індексація розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, проводиться підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - підприємцями, які проводять відповідні відрахування аліментів з доходу їх платника.Згодна з пунктам 6 Парадку, індэксацыя памеру аліментаў, вызначанага судом у фіксаваным памеры, праводзіцца прадпрыемствамі, установамі, арганізацыямі, фізічнымі асобамі — прадпрымальнікамі, якія ажыццяўляюць адпаведныя адлічэнні аліментаў з даходаў іх плацельшчыка.

Індексація таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів.Індэксацыя такіх аліментаў праводзіцца за кошт сродкаў плацельшчыка аліментаў.

Індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, виконавцем у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.Індэксацыя памеру аліментаў, вызначанага ў фіксаваным памеры, праводзіцца, калі іншае не прадугледжана выканаўчым дакументам або пагадненнем паміж бацькамі аб выплаце аліментаў, выканаўцам у парадку, устаноўленым Кабінетам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Украіна. Індэксацыя аліментаў праводзіцца штогод, пачынаючы з другога года пасля вызначэння памеру аліментаў.

У разі проведення державним, приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростаючим підсумком, починаючи з наступного року з місяця, що відповідає місяцю встановлення розміру аліментів.Пры індэксацыі дзяржаўным або прыватным выканаўцам памеру аліментаў, вызначанага судом у цвёрдай грашовай суме, разлік індэкса спажывецкіх цэн праводзіцца нарастаючым ростам, пачынаючы з наступнага года з месяца, адпаведнага да месяца ўстанаўлення памеру аліментаў.

У разі самостійного надіслання стягувачем виконавчого документа безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі - підприємцю чи фізичній особі, зазначеним у частині першій статті 7 Закону України "Про виконавче провадження", індексація розміру аліментів, визначеного у твердій грошовій сумі, проводиться, якщо інше не передбачено у виконавчому документі чи у договорі між батьками про сплату аліментів на дитину, відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".У выпадку накіравання спажыўцом выканаўчага дакумента непасрэдна прадпрыемству, установе, арганізацыі, фізічнай асобе - прадпрымальніку або фізічнай асобе, указаным у частцы першай артыкула 7 Закона Украіны «Аб выканаўчым вядзенні», праводзіцца індэксацыя памеру аліментаў, вызначанага ў фіксаваным памеры. ажыццяўляецца, калі іншае не прадугледжана выканаўчым дакументам або дамовай паміж бацькамі аб выплаце аліментаў, у адпаведнасці з Законам Украіны «Аб індэксацыі грашовых даходаў насельніцтва».

Проведення індексації за минулий часПравядзенне індэксацыі за мінулы час

Суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (частина друга статті 191 Сімейного кодексу України). При цьому гроші, які стягуються за минулий час, теж мають бути проіндексовані. Виплати будуть індексуватися окремо для кожного періоду, залежно від того, як змінювався розмір прожиткового мінімуму у кожному кварталі.Суд можа прызначыць аліменты за мінулыя, але не больш за дзесяць гадоў (частка другая артыкула 191 Сямейнага кодэкса Украіны). Пры гэтым грошы, сабраныя за мінулы час, таксама павінны быць праіндэксаваныя. Выплаты будуць індэксавацца асобна для кожнага перыяду ў залежнасці ад таго, як змяніўся пражытачны мінімум у кожным квартале.

Корисні калькулятори:

Розмір аліментів Кількість днів Калькулятор інфляції Інфляція та проценти Інфляція, проценти, пеня
Дивіться також:
калькулятор нарахування індексації калькулятор індексації грошового забезпечення індексація аліментів онлайн калькулятор калькулятор індексації онлайн калькулятор індексації пенсії калькулятор індексації калькулятор розрахунку індексації калькулятор індексації грошової оцінки землі калькулятор розрахунку аліментів калькулятор індексації орендної плати калькулятор аліментів калькулятор індексації з плати калькулятор індексації зарплати калькулятор індексації державна служба статистики індексація аліментів калькулятор калькулятор аліментів онлайн калькулятор індексації нормативної грошової оцінки калькулятор індексації боргу калькулятор індексації орендної плати за землю калькулятор індексації аліментів онлайн калькулятор індексації розрахувати суму індексації аліментів калькулятор індексації заробітної плати калькулятор по сплаті аліментів порядок індексації аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент