Підказки з перекладом

Спливаючі підказки з перекладом з'являються під час наведення курсору на іконку . На сенсорних екранах для визову підказки виконайте одинарний тап на відповідну іконку.Пры навядзенні курсора на значок з'яўляюцца ўсплывальныя падказкі. На сэнсарных экранах, каб выклікаць падказку, зрабіце адзін націск на адпаведны значок.

Для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідній іконці, або Ctrl + клік.Каб прапанаваць свой пераклад, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны значок або Ctrl + пстрыкніце.

У разі показу перекладу у тексті сторінки, для того, щоб запропонувати свій варіант перекладу, виконайте подвійний клік/тап на відповідному блоці перекладу, або Ctrl + клік.Калі пераклад адлюстроўваецца ў тэксце старонкі, каб прапанаваць сваю ўласную версію перакладу, двойчы пстрыкніце / націсніце на адпаведны блок перакладу або Ctrl + пстрыкніце.

Калькулятор розміру аліментів онлайн розрахунок Більше можливостей у новій версії

Розрахувати розмір аліментів

Сума доходів з яких виплачуються аліменти (якщо такі є), у т.ч.:Сума даходу, з якой выплачваюцца аліменты (пры наяўнасці), у т.л

 • основна зарплата;
 • премії;
 • оплата роботи у позаурочний час;
 • компенсація за невикористану відпустку;
 • додаткові винагороди;
 • винагороди за вислугу років;
 • допомога з безробіття;
 • пенсія;
 • стипендія;
 • доходи від підприємницької діяльності;
 • доходи від депозитів;
 • орендна плата та інше.
грн.

Дата розрахунку аліментівДата разліку аліментаў

Кількість дітей віком до 6-ти роківКолькасць дзяцей да 6 гадоў

Кількість дітей віком від 6 до 18-ти років, або до 23‑ох років, якщо повнолітня дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомогиКолькасць дзяцей ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў або да 23 гадоў, калі дарослае дзіця працягвае навучанне і мае патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе

Відповідно до статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.Згодна з артыкулам 182 Сямейнага кодэкса Украіны мінімальны гарантаваны памер аліментаў на адно дзіця не можа быць меншым за 50 працэнтаў пражытачнага мінімуму на дзіця адпаведнага ўзросту.

Відповідно до статті 183 Сімейного кодексу України, визначається розмір аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини:У адпаведнасці з артыкулам 183 Сямейнага кодэкса Украіны памер аліментаў у долі заробку (даходу) маці, бацькі дзіцяці вызначаецца.

 • одна дитина – 25% від доходу;
 • двоє дітей – 33% від доходу;
 • троє та більше дітей – 50% від доходу.

Контактна інформаціяКантактная інфармацыя

Пошта, на яку буде висланий результат розрахунку, а також нараховуватися бонусиПошта, на якую будзе адпраўлены вынік разліку, а таксама налічваюцца бонусы

* - обов'язкове поле
** - рекомендоване поле

Сподобався калькулятор?

Поділіться інформацією з друзями

Оцініть калькулятор:Як вам? 0.00 (0)

Дякую! Ваш відгук прийнято

Останні відгуки:Апошнія агляды

Ваш відгук про калькулятор буде першим

Написати відгук:

Нормативно-правове обґрунтування

На батьків покладено обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття. І за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі (ч. 2 ст. 181 Сімейного кодексу України). Але, якщо один з батьків відмовляється платити аліменти, то за позовом іншого із батьків дитини спосіб стягнення аліментів визначає рішення суду. Тому розрізняють два способи сплати аліментів: добровільно або ж примусово.Абавязкам бацькоў з'яўляецца ўтрыманне дзіцяці да дасягнення ім паўналецця. А па дамоўленасці паміж бацькамі дзіцяці адзін з іх, які пражывае асобна ад дзіцяці, можа ўдзельнічаць у яго ўтрыманні ў грашовым і (або) натуральным выглядзе (ч. 2 ст. 181 Сямейнага кодэкса Украіны). Аднак у выпадку адмовы аднаго з бацькоў ад выплаты аліментаў спосаб спагнання аліментаў вызначае рашэнне суда па хадайніцтву другога з бацькоў дзіцяці. Такім чынам, ёсць два спосабы выплаты аліментаў: добраахвотны або прымусовы.

Добровільна сплата аліментівДобраахвотная выплата аліментаў

Її проводять на підставі заяви одного із батьків про відрахування аліментів на дитину з його зарплати, пенсії, стипендії (ч. 1 ст. 187 Сімейного кодексу України). Розмірі та строк стягнення аліментів вказують у заяві, яку дозволено відкликати будь-коли. Подає її батько (мати) за місцем роботи, навчання, органу ПФУ, які проводять виплати, із яких відраховуватимуть аліменти.Ажыццяўляецца на падставе заявы аднаго з бацькоў аб утрыманні аліментаў на дзіцяці з яго заробку, пенсіі, стыпендыі (ч. 1 ст. 187 Сямейнага кодэкса Украіны). У заяве ўказваюцца памер і тэрмін спагнання аліментаў, які ў любы момант можа быць адкліканы. Падаецца бацькам (маці) па месцы працы, вучобы, органам ПФУ, які ажыццяўляе выплаты, з якіх будуць спаганяцца аліменты.

Примусове стягнення аліментівПрымусовае спагнанне аліментаў

В примусовому порядку аліменти відраховують із заробітку (доходу) одного із батьків за судовими документами та документами державних або приватних виконавців. Для цього один із батьків, із ким проживає дитина, подає позов до суду, отримує позитивне судове рішення та виконавчих лист.Абавязковыя аліменты ўтрымліваюцца з заробку (даходу) аднаго з бацькоў паводле судовых дакументаў і дакументаў дзяржаўных або прыватных выканаўцаў. Для гэтага адзін з бацькоў, з якім пражывае дзіця, падае пазоў, атрымлівае станоўчае рашэнне суда і выканаўчы ліст.

Розміри аліментівСумы аліментаў

Аліменти на дитину присуджують або у частці від доходу її матері, батька, або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина (ч. 3 ст. 181 Сімейного кодексу України).Аліменты на дзіця прызначаюцца ў долі даходу маці, бацькі або ў фіксаванай суме па выбары бацькоў або іншых законных прадстаўнікоў дзіцяці, з якім пражывае дзіця (ч. 3 арт. 181 Сям'і). Кодэкс Украіны).

Частку заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, визначає суд (ч. 1 ст. 183 Сімейного кодексу України).Доля заробку (даходу) маці, бацькі, якая будзе спаганяцца ў якасці аліментаў, вызначаецца судом (ч. 1 ст. 183 Сямейнага кодэкса Украіны).

Проте, як уже зазначалося, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на: одну дитину — 1/4, на двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей — 1/2 заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину (ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України).Аднак, як ужо адзначалася, бацька або іншы законны прадстаўнік дзіцяці, з якім пражывае дзіця, мае права звярнуцца ў суд з патрабаваннем аб спагнанні аліментаў у памеры: на адно дзіця - 1/4, на двое дзяцей - 1/3, на трох і больш дзяцей - 1/2 заробку (даходу) плацельшчыка аліментаў, але не больш за 10 пражытачных мінімумаў на аднаго дзіцяці адпаведнага ўзросту на кожнага дзіцяці (ч. 5 арт. 183 Сямейнага кодэкса). Украіны).

За заявою одержувача суд може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі (ч. 1 ст. 184 Сімейного кодексу України). Але такий розмір аліментів щорічно індексуватимуть відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.Па жаданні атрымальніка суд можа вызначыць памер аліментаў у фіксаваным памеры (ч. 1 ст. 184 Сямейнага кодэкса Украіны). Аднак гэты памер аліментаў будзе штогод індэксавацца ў адпаведнасці з заканадаўствам, калі плацельшчык і атрымальнік аліментаў не дамовіліся аб іншым.

Водночас ч. 2 ст. 182 Сімейного кодексу України передбачає, що розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.У той жа час ч. 2 арт. 182 Сямейнага кодэкса Украіны вызначана, што памер аліментаў павінен быць неабходным і дастатковым для забеспячэння гарманічнага развіцця дзіцяці.

Тому встановлені:Таму ўсталяваны

 • мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину, який не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;
 • мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину — 1 прожитковий мінімум для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Індексація аліментівІндэксацыя аліментаў

Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно індексують відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше. За заявою одержувача аліментів індексація може бути здійснена судом за інший період (ч. 2 ст. 184 Сімейного кодексу України).Памер аліментаў, вызначаны судом або пагадненнем бацькоў у фіксаванай грашовай суме, штогод індэксуецца ў адпаведнасці з заканадаўствам, калі плацельшчык і атрымальнік аліментаў не дамовіліся аб іншым. Па заяве атрымальніка аліментаў індэксацыя можа праводзіцца судом на іншы тэрмін (ч. 2 ст. 184 Сямейнага кодэкса Украіны).

З яких доходів утримують аліментиЗ якога даходу ўтрымліваюцца аліменты

Перелік видів доходів, які враховують при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, визначений постановою КМУ від 26.02.1993 р. № 146.Пералік відаў даходаў, якія ўлічваюцца пры вызначэнні памеру аліментаў на аднаго з мужа і жонкі, дзяцей, бацькоў, іншых асоб, вызначаецца пастановай Кабінета Міністраў ад 26.02.1993 № 146.

Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:Аліменты ўтрымліваюцца з усіх відаў заробку і дадатковай аплаты працы, як па асноўнай рабоце, так і па сумяшчальніцтве, у т.л.

 • основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
 • усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 • грошових і натуральних премій;
 • оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
 • заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
 • заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
 • винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
 • винагороди, що виплачуються штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 • одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
 • допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
 • доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 • сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв'язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров'я, за винятком сум для відшкодування збитків на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 • допомоги по безробіттю;
 • одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються особам з інвалідністю першої групи на догляд за ними;
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, призначеної відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";
 • стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
 • доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об'єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
 • усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
 • плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
 • інших видів заробітку.

Корисні калькулятори:

Кількість днів Інтервал часу Індексація аліментів Стаж роботи Тривалість відпустки
Дивіться також:
розрахунок аліментів від зарплати в україні розрахунок заборгованості зі сплати аліментів розрахунок аліментів онлайн пеня за несплату аліментів розрахунок аліментів індексація аліментів в україні індексація аліментів приклад калькулятор індексації аліментів 1/3 частина аліментів це скільки калькулятор розрахунку аліментів добровільна сплата аліментів індексація аліментів порядок індексації аліментів калькулятор аліментів розмір аліментів на 1 дитину індексація аліментів онлайн калькулятор нарахування аліментів розрахувати суму індексації аліментів розмір аліментів на двох дітей розмір аліментів на яку суму нараховується пені аліментів калькулятор украина розрахунок аліментів приклад калькулятор аліментів онлайн індексація аліментів калькулятор калькулятор по сплаті аліментів

Калькулятори

Зведені санкції


Професійний юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Юридичний калькулятор
штрафних санкцій

Окремі санкції


Калькулятор інфляції

Калькулятор процентів
за ставкою 3% річних

Калькулятор процентів

Калькулятор пені

Калькулятор пені
у розмірі подвійной ставки НБУ

Калькулятор пені
за комунальні послуги

Строки та терміни


Калькулятор
строку позовної давності

Калькулятор
процесуальних строків

Орендна плата


Калькулятор
індексації орендної плати

Податки


Калькулятор ПДВ
податок на додану вартість

Калькулятор пені
по податкам

Трудові відносини


Калькулятор
стажу роботи (вислуги)

Калькулятор
суми лікарняних

Калькулятор
мінімальних заробітних плат

Аліменти


Калькулятор
розміру аліментів

Калькулятор
індексації аліментів

Калькулятор пені
за прострочення сплати аліментів

Числа та суми


Число та сума прописом

Дні, дати та час


Калькулятор днів
між двома датами

Калькулятор дати
плюс (мінус) кількість днів

Калькулятор днів
суми чи різниці

Конвертер днів
на роки, місяці та дні

Обмін валют


Курс валют
НБУ

Найкращий курс
в банках та обмінниках

Супутні розрахунки


Сукупна інфляція

Кодифікатор списку статей

Прецедент