Калькулятор

для розрахунку боргу, збитків та санкцій за прострочення виконання грошових зобов’язань

Виконано   923 319   розрахунків

Скористалось   153 036   користувачів

Як обрати юридичний калькулятор

Окремі калькулятори

Окремі юридичні калькулятори для розрахунку збитків від інфляції, процентів та пені.

Спрощений калькулятор

Юридичний калькулятор для розрахунку майнових втрат і санкцій за прострочення виконання зобов’язань. Для розрахунку потрібна лише сума боргу.

Професійний калькулятор

Важливою перевагою калькулятора є можливість розрахунку заборгованості, яка виникла на підставі великої кількості первинних документів. Програма враховує збільшення та зменшення суми зобов’язання, які часто виникають при тривалих господарських стосунках.

Спрощений калькулятор
для розрахунку майнових втрат і
санкцій за прострочення виконання зобов’язань

Юридичний калькулятор для розрахунку майнових втрат і санкцій за прострочення виконання зобов’язань. Для розрахунку потрібна лише сума боргу.

Професійний калькулятор
для розрахунку майнових втрат і
санкцій за прострочення виконання зобов’язань

Спеціалізований калькулятор призначений для розрахунку ціни позову відповідно до правових підстав для розрахунку пені, інфляційних нарахувань і процентів. Параметри розрахунку можуть бути змінені згідно умов договору. Розрахунок здійснюється на підставі діючого законодавства і рекомендацій Верховного суду України та Вищого господарського суду України, з урахуванням спеціальної позовної давності і давності для стягнення та нарахування.

Важливою перевагою ПРОФЕСІЙНОГО калькулятора є можливість розрахунку заборгованості, яка виникла на підставі великої кількості первинних документів. Та здатність розрахувати збитки та штрафні санкції з урахуванням зміни суми зобов’язання у часі. При цьому, програма враховує збільшення та зменшення суми зобов’язання, які часто виникають при тривалих господарських стосунках. У таких випадках, строки давності застосовуються окремо за кожним фактом виникнення зобов’язання.

Як працює калькулятор

Введіть дані про заборгованість

Введіть суму заборгованості або дані про взаєморозрахунки. Оберіть види нарахувань (інфляційні нарахування, проценти, пеня).

Розрахуйте майнові втрати та санкції

Натисніть кнопку РОЗРАХУВАТИ. Отримайте та перевірте результати розрахунку.

Сформуйте необхідні документи

Сформуйте та завантажте необхідні процесуальні документи: претезію, позовну заяву і розрахунок ціни позову.

Калькулятор інфляційних нарахувань
за прострочення виконання грошового зобов'язання

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Інфляція – знецінювання грошей, що супроводжується ростом цін на товари і послуги.

Калькулятор 3-х процентів річних
за використання коштів

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Калькулятор пені
за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань

Одним з найбільш поширених способів забезпечення виконання зобов'язань, який прямо передбачений у Цивільному кодексі України, – є неустойка. Неустойка та її розмір може встановлюватися договором або актом цивільного законодавства. При цьому розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Водночас сторони можуть домовитися й про зменшення розміру неустойки, крім випадків, передбачених законом (ст. 551 ЦК України).

Пеня – різновид неустойки, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).