Calculator.In.Ua

комплекс програмних рішень
призначений для автоматизації професійної роботи юристів

Помилка

Видеть легко, трудно предвидеть.

Професійний юридичний калькулятор для розрахунку майнових втрат та санкцій: заборгованості, пені, інфляції та процентів


Юридичний калькулятор призначений для розрахунку майнових вимог відповідно до правових підстав для розрахунку пені, витрат від інфляції та процентів. Параметри розрахунку можуть бути змінені згідно умов договору. Розрахунок здійснюється на підставі діючих рекомендацій Верховного суду України та Вищого господарського суду України, з урахуванням спеціальної позовної давності і давності для стягнення та нарахування.

Важливою перевагою ПРОФЕСІЙНОГО калькулятора є можливість розрахунку заборгованості, яка виникла на підставі великої кількості первинних документів. Та здатність розрахувати збитки та штрафні санкції з урахуванням зміни суми зобов’язання у часі. При цьому, програма враховує збільшення та зменшення суми зобов’язання, які часто виникають при тривалих господарських стосунках. У таких випадках, строки давності застосовуються окремо за кожним фактом виникнення зобов’язання.

Нормативно-правове обґрунтування:


Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Пеня – різновид неустойки, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Розраховуються за формулами:


[Втрати від інфляції] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції] / 100% - [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Процентна ставка] – три проценти річних, відповідно до ст. 625 ЦК України, якщо інший розмір процентів не встановлено договором.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання.

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені (%)] – подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань"), якщо інший розмір пені не встановлено договором.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання. Може бути обмежений строком спеціальної позовної давності та строком, через який припиняється нарахування пені.
Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України).
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Інформація про зобов'язання

Вкажіть зобов'язання у довільній формі.
Наприклад: Договір поставки № 00001 від 15.01.2016 року
Не обов'язково

Інформація про сторони зобов'язання

Вкажіть сторони зобов'язання у довільній формі.
Наприклад: ТОВ "Постачальник Лтд" - АТ "Одержувач"
Не обов'язково

Дані про взаємні розрахунки за зобов'язанням

Обов'язково

Область введення даних про взаємні розрахунки
Вихідні дані про взаємні розрахунки можна ввести одним із зручних способів:
  1. додати дані по рядках, заповнивши відповідні поля, і натиснути кнопку ДОДАТИ РЯДОК (дані будуть додані до області даних);
  2. ввести дані безпосередньо до області даних, використовуючи як роздільник стовпчиків ";", як роздільник рядків - перенесення рядка;
  3. скопіювати дані у вигляді таблиці (наприклад із документа Exel або Word) і вставити до області даних (рекомендується для великої кількості рядків вхідних даних).

УВАГА!!! Дата початку прострочення не завжди співпадає з датою документа. Детальніше дивіться в довідці.

Довідкова інформація: Введення даних. Виконання розрахунку.

Дата подачі позовної заяви

Вкажіть дату подачі позовної заяви до суду. Ця дата враховується при розрахунку періоду позовної давності.
Формат: ДД.ММ.РРРР
Наприклад: 01.10.2016

Обов'язково

року

Кінцева дата нарахування збитків / санкцій

Вкажіть дату, на яку необхідно розрахувати збитки / санкції.
Формат: ДД.ММ.РРРР
Наприклад: 15.10.2016

Обов'язково

року

Строк позовної давності за основним зобов'язанням

Загальний строк позовної давності 3 роки, відповідно до ч. 1 ст. 257 ЦК України. Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі (ч. 1 ст. 259 ЦК України).
Позовна давність вимірюється роками. Якщо позовна давність не застосовується, залиште це поле пустим.
Формат: ціле цифрове значення
Наприклад: 3

роки

Рознахунок збитків від інфляції

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше - Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті "Урядовий кур'єр". Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України "Про інформацію" є офіційними.

Залежно від Вашої правової позиції, збитки від інфляції розраховуються за однією з наступних методик.

З урахуванням дефляції (враховується індекс інфляції менше 100%).

При розрахунку збитків від інфляції враховується дефляція.

Якщо індекс інфляції за розрахунковий місяць склав 99%, то сума боргу зменшується. Наприклад: 1 000,00 грн. * 99% = 990,00 грн.

Аргументація: Рекомендації Верховного суду України № 62-97 від 03.04.1997 року, щодо порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ, наказують визначення індексу за будь-який період шляхом перемноження помісячних індексів між собою. При цьому враховуються і інфляція, і дефляція.

БЕЗ урахування дефляції (не враховується індекс інфляції менше 100%).

При розрахунку збитків від інфляції НЕ враховується дефляція, місяці у яких індекс інфляції був менше 100% до уваги не беруться.

Аргументація: Інфляція не має негативний індекс - це дефляція.
Стаття 625 Цивільного кодексу України встановлює компенсацію втрат кредитора від прострочення боржника, а саме, компенсацію зменшення купівельної спроможності грошей, на які можна було б купити більше товару, якби боржник розрахувався вчасно. Дотримуючись тлумаченню ст. 625 Цивільного кодексу України, застосуванню підлягають саме індекси інфляції у місяці, коли вона була.

Розрахунок відсотків за використання коштів

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Формат: проценти - числове значення; період - одне з можливих значень у полі зі списком

 % 

Розрахунок пені за несвоєчасне виконання зобов'язань

Строк спеціальної позовної давності

Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України).
Позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 259 ЦК України).

Якщо цей строк не обмежений, залиште поле пустим.

рік

Строк, через який припиняється нарахування пені

Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Якщо цей строк не обмежений, залиште поле пустим.

місяців

Залежно від умов вашого договору, пеня розраховується за однією з наступних методик.

× ставку НБУ
 % 

Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань").

Контактна інформація

Вкажіть свою поштову скриньку для ідентифікації розрахунку. Для отримання історії розрахунків надійшліть запит на .

Обов'язково

Видеть легко, трудно предвидеть.
Б. Франклин