Спеціалізований калькулятор розрахунку ціни позову

Помилка

Что имеем - не храним потерявши - плачем.

Безкоштовний калькулятор розрахунку пені
за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань


Одним з найбільш поширених способів забезпечення виконання зобов'язань, який прямо передбачений у Цивільному кодексі України, – є неустойка. Неустойка та її розмір може встановлюватися договором або актом цивільного законодавства. При цьому розмір неустойки, встановлений законом, може бути збільшений у договорі. Водночас сторони можуть домовитися й про зменшення розміру неустойки, крім випадків, передбачених законом (ст. 551 ЦК України).

Пеня – різновид неустойки, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

Розраховується за формулою:
[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені (%)] – подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань").
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання. Може бути обмежений строком спеціальної позовної давності та строком, через який припиняється нарахування пені.
Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України).
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).

Сума простроченого боргу

Вкажіть суму заборгованості, сплату якої боржник прострочив (грн.).

Строк виконання грошового зобовязання, яку боржник прострочив

Вкажіть дату, коли зобов'язання мало бути виконано.
Формат: ДД.ММ.РРРР
Наприклад: 01.03.2016

року

Дата розрахунку позову

Дата на яку необхідно розрахувати ціну позову. Може відрізнятися від дати подачі позову до суду.
Формат: ДД.ММ.РРРР
Наприклад: 15.10.2016

року

Контактна інформація

Вкажіть свою поштову скриньку для ідентифікації розрахунку.

Что имеем - не храним потерявши - плачем.
К. Прутков