Одновременное взыскание процентов за убытков

Отсутствуют ограничения на одновременное взыскание процентов, предусмотренных ст. 536 ГК, инфляционных убытков и трех процентов годовых, предусмотренных ст.625 ГК 18 июля 2017 Дело № 910/21211/16 Высший хозяйственный суд Украины «Принимая во внимание различную правовую природу процентов, предусмотренных статьями 536, 1048, Читати далі …

Одновременное взыскание штрафа и пени

Одновременное взыскание с участника хозяйственных отношений, который нарушил хозяйственное обязательство по договору, штрафа и пени не противоречит Конституции Украины 19 июля 2017 Дело № 914/1854/16 Высший хозяйственный суд Украины «Одновременное взыскание с участника хозяйственных отношений, который нарушил хозяйственное обязательство по Читати далі …

Обязательность оплаты аренды и санкций

Неиспользования арендатором по собственной воле объекта аренды не освобождает от обязанности по внесению арендных платежей и санкций 19 июля 2017 № 910/24231/15 Высший хозяйственный суд Украины «Согласно части 6 статьи 762 Гражданского кодекса Украины, наниматель освобождается от платы за все Читати далі …

Взыскание процентов и пени

Взыскание процентов за пользование денежными средствами на счете и пени за нарушение сроков выполнения платежного поручения 20 июня 2017 Дело № 910/23209/16 Высший хозяйственный суд Украины “Согласно ч. 1 ст. 614 ГК Украины лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность при наличии Читати далі …

Размер и срок начисления штрафных санкций

Установив размер и срок начисления штрафных санкций за нарушение денежного обязательства, законодатель предусмотрел также и право сторон урегулировать эти отношения в договоре. Так что, в таких случаях 6-ю месяцами все не ограничивается. Постановление от 21 июня 2017 № 3-432гс17 Судебная палата Читати далі …

Зменшення розміру штрафу та пені

Суд дійшов висновку щодо необхідності зменшення розміру штрафу та пені, що підлягає стягненню з відповідача, на 50 % API Calculator.In.Ua 20 липня 2017 року Справа № 915/1126/16 Вищий господарський суд України «Судом встановлено, що Комунальне підприємство “Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство” Читати далі …

Про зарахування зустрічних позовних вимог

Заява відповідача про зарахування зустрічних позовних вимог, які в даному випадку не є безспірними, правомірно не врахована 20 липня 2017 року Справа № 904/5375/16 Вищий господарський суд України «За змістом норми ст. 602 ЦК України зарахування зустрічних однорідних вимог не Читати далі …

Строк нарахування пені

Лише у разі відсутності умов у договорі про строки нарахування штрафних санкцій їх нарахування припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано. API Calculator.In.Ua 27 липня 2017 року Справа № 910/16954/14 Вищий господарський суд України «Суди дійшли Читати далі …

Зарахуванням можуть бути припинені зобов’язання на будь-якій стадії їх існування

Зарахуванням можуть бути припинені зобов’язання на будь-якій стадії їх існування, навіть після порушення виконавчого провадження щодо виконання одного із зустрічних зобов’язань 26 липня 2017 року Справа № 911/128/17 Вищий господарський суд України «Зарахуванням можуть бути припинені зобов’язання на будь-якій стадії Читати далі …

Державна реєстрація інвестиційного банківського депозиту

Державна реєстрація інвестиційного банківського депозиту – запорука поширення на таку іноземну інвестицію дії державних гарантій 17 листопада 2016 р. К/800/35769/15 Колегія суддів Вищого адміністративного суду України «…інвестиційний банківський вклад (депозит), розміщений нерезидентом у банку України в іноземній валюті, безумовно є Читати далі …