Електронна вимога

Відправте вимогу боржнику зараз. API Calculator.In.Ua Унікальними пропозицієями сервісу є послуги формування електронної вимоги та претензії, яка дозволяє нагадати боржнику про заборгованість за допомогою засобів електронного зв’язку. Такий підхід надає додатковий інструмент та сприяє вирішенню грошових спорів у досудовому порядку. Читати далі …

Расчет пени калькулятор

API Calculator.In.Ua Вступление Данная стать содержит практические рекомендации по расчету пени, прежде всего, предназначена для хозяйственных правоотношений. Для быстрого расчета воспользуйтесь калькулятором. Как воспользоваться калькулятором? Для расчета пени за несвоевременное выполнение обязательств необходимо выполнить следующие действия: Укажите сумму задолженности, которая Читати далі …

Ответственность за невыполнение договоров

API Calculator.In.Ua Обязательства по договору должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок. Односторонний отказ от исполнения обязательств, так же как и одностороннее изменение условий договора не допускается, если иное не установлено договором или законом. Невыполнение договорных обязательств может проявляться Читати далі …

Как обеспечить исполнение обязательств по договору?

API Calculator.In.Ua Гражданский кодекс Украины (далее – ГКУ) в ст. 546 предусматривает такие виды обеспечения исполнения обязательств: неустойка, поручительство, гарантия, залог, удержание, задаток. Этот перечень не исчерпывающий, и стороны могут обусловливать другие специфические виды обеспечения, что также предусмотрено упомянутой статье Читати далі …

Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятиями

API Calculator.In.Ua Об ответственности за несвоевременное выполнение денежных обязательств госпредприятия руководствуются Законом № 543, а не Хозяйственным кодексом Украины Частью 2 ст. 231 ХКУ установлен размер штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательства. Санкциии применяются за нарушение договора, в котором Читати далі …

Розмір і термін нарахування штрафних санкцій

Встановивши розмір і термін нарахування штрафних санкцій за порушення грошового зобов’язання, законодавець передбачив також і право сторін врегулювати ці відносини у договорі. Отже в таких випадках 6 – ма місяцями все не обмежується. Постанова від 21 червня 2017 року № Читати далі …

Право на власний розсуд врегулювати свої відносини

Сторони мають право на власний розсуд врегулювати свої відносини щодо нарахування штрафних санкцій, у тому числі мають право пов’язувати період нарахування пені з вказівкою на подію, яка має неминуче настати. Правова позиція Верховного Суду України від 21 червня 2017 року у Читати далі …

Стягнення з кожного поручителя окремо

Кредитна заборгованість підлягає стягненню з кожного поручителя окремо, якщо поручителі узяли на себе зобов’язання самостійно відповідати перед кредитором за виконання грошових зобов’язань боржником за кредитним договором. 1 березня 2017 р. справа №6-923цс16 Верховний Суд України “Згідно зі ст. 16 ЦПК України не Читати далі …

Часткове задоволення вимоги банку

У виконавчому написі нотаріуса зазначено про часткове задоволення вимоги банку, без зазначення конкретних видів заборгованості, з яких складається ця сума (основна, проценти, штрафи чи інші суми, вказані у розрахунку) 11 липня 2017 року Справа № 907/538/16 Вищий господарський суд України Читати далі …

Про іпотеку і строки давності

Верховний Суд України про іпотеку і строки давності 5 липня 2017 р. 369/5865/15-ц Судові палати у цивільних та господарських справах Верховного Суду України «…за змістом статті 267 ЦК України сплив позовної давності сам по собі не припиняє суб’єктивного права кредитора, Читати далі …