Інфляційні нарахування та проценти

API Calculator.In.Ua

Цивільним кодексом встановлені загальні правила відповідальності за порушення грошового зобов’язання у вигляді інфляційних нарахувань та процентів. Грошовим зобов’язанням вважається зобов’язання, змістом якого є сплата боржником грошей. Грошові зобов’язання можуть бути частиною інших оплатних зобов’язань (наприклад, обов’язок покупця сплатити гроші за придбаний товар, обов’язок наймача оплатити користування майном тощо), а можуть мати самостійний характер (відносини позики, кредиту, банківського вкладу тощо). Правила коментованої статті розповсюджуються на будь-які грошові зобов’язання, а також незалежно від того, чи передбачена сплата грошей в готівковій чи в безготівковій формі.

Визначено спеціальні правові наслідки прострочення виконання грошових зобов’язань. Таких наслідків є декілька.

Інфляційні нарахування

По-перше, боржник зобов’язаний сплатити суму заборгованості з врахуванням індексу інфляції за весь час прострочення. Індекс інфляції є статистичною інформацією, яка щомісячно надається Держкомстатом та публікується в газеті “Урядовий кур’єр” та на офіційному веб-сайті Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua).

Вимагати сплати суми боргу з врахуванням індексу інфляції є правом кредитора, яке він може реалізувати, а може від нього відмовитися. Якщо кредитор приймає рішення вимагати сплати суми боргу з врахуванням індексу інфляції, він має враховувати індекс інфляції за кожний місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи був в якійсь період індекс інфляції менше одиниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція), а отже сума боргу в цьому періоді зменшується.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

Інфляція – знецінювання грошей, що супроводжується ростом цін на товари і послуги.

Відповідні індекси розраховуються Державним комітетом статистики України (раніше – Міністерство статистики України), починаючи з серпня 1991 року щомісяця і публікуються, зокрема, в газеті “Урядовий кур’єр”. Опубліковані друкованими засобами масової інформації з посиланням на Державний комітет статистики України ці показники відповідно до статей 19, 21 і 22 Закону України “Про інформацію” є офіційними.

Розраховується за формулою:
[Втрати від інфляції] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції] / 100% – [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.

Проценти – 3% річних від простроченої суми

По-друге, передбачено можливість стягувати за прострочення виконання грошового зобов’язання проценти річних. Розмір процентів річних визначається сторонами в договорі. Якщо сторони в договорі не передбачили сплату процентів річних та їх розмір, підлягають сплаті три проценти річних від простроченої суми за весь час прострочення. Проценти річних, передбачені коментованою статтею, є самостійною формою цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов’язань та можуть стягуватися поряд із пенею. Таку позицію займає і судова практика (див. напр., постанову Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 19 серпня 2003 року).

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Розраховується за формулою:
[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Процентна ставка] – три проценти річних, відповідно до ст. 625 ЦК України.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання.

 

Як скористатись калькулятором?

Для розрахунку інфляційних нарахувань та 3 процентів необхідно виконати наступні дії:

  1. Вкажіть суму заборгованості, яка виникла за грошовим зобов’язанням.
  2. Вкажіть дату зобов’язання, яку прострочено.
  3. Вкажіть дату, на яку потрібно виконати розрахунок.
  4. Для початку розрахунку, натисніть кнопку “Розрахувати”.
  5. У випадку успішного розрахунку, ви побачите результати розрахунку інфляційних нарахувань та процентів у відповідному полі.
  6. Для перегляду детальної інформації та отримання розгорнутого розрахунку, натисніть кнопку “Детальніше”.