Нормативне обгрунтування нарахування пені у господарських правовідносинах

Стаття 193 Господарського кодексу України

Загальні умови виконання господарських зобов’язань

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Поняття неустойки у вигляді пені

Стаття 230 Господарського кодексу України

Штрафні санкції

Частина 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Обмеження розміру пені

Стаття 231 Господарського кодексу України

Розмір штрафних санкцій

Частина 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зменшення розміру пені судом

Стаття 233 Господарського кодексу України

Зменшення розміру штрафних санкцій

Частина 1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Початок перебігу строку нарахування пені

Стаття 253 Цивільного кодексу України

Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені

Стаття 232 Господарського кодексу України

Порядок застосування штрафних санкцій

Частина 6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність

Стаття 256 Цивільного кодексу України

Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України

Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

 

Дивіться також:

Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань. Закон України від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР

Щодо розміру пені. ЛИСТ 04.12.2002 N 2-221/6439