Професійний юридичний калькулятор для розрахунку майнових втрат та санкцій: заборгованості, пені, інфляції та процентів

Юридичний калькулятор призначений для розрахунку майнових вимог відповідно до правових підстав для розрахунку пені, витрат від інфляції та процентів. Параметри розрахунку можуть бути змінені згідно умов договору. Розрахунок здійснюється на підставі діючих рекомендацій Верховного суду України та Вищого господарського суду України, з урахуванням спеціальної позовної давності і давності для стягнення та нарахування.

Важливою перевагою ПРОФЕСІЙНОГО калькулятора є можливість розрахунку заборгованості, яка виникла на підставі великої кількості первинних документів. Та здатність розрахувати збитки та штрафні санкції з урахуванням зміни суми зобов’язання у часі. При цьому, програма враховує збільшення та зменшення суми зобов’язання, які часто виникають при тривалих господарських стосунках. У таких випадках, строки давності застосовуються окремо за кожним фактом виникнення зобов’язання.

Перейти до Професійного юридичного калькулятора

Нормативно-правове обґрунтування:

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Пеня – різновид неустойки, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання (ч. 3 ст. 549 ЦК України).

API Calculator.In.Ua

Розраховуються за формулами:

[Втрати від інфляції] = [Сума боргу] × [Індекс інфляції] / 100% – [Сума боргу]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Індекс інфляції] – добуток щомісячних індексів за відповідний період.

[Проценти] = [Сума боргу] × [Процентна ставка] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Процентна ставка] – три проценти річних, відповідно до ст. 625 ЦК України, якщо інший розмір процентів не встановлено договором.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання.

[Пеня] = [Сума боргу] × [Ставка пені (%)] / 100% / 365 днів × [Кількість днів]

Де:
[Сума боргу] – сума простроченого боргу.
[Ставка пені (%)] – подвійна облікова ставка Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня (ст. 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”), якщо інший розмір пені не встановлено договором.
[Кількість днів] – різниця між датою розрахунку та датою виникнення прострочення зобов’язання. Може бути обмежений строком спеціальної позовної давності та строком, через який припиняється нарахування пені.
Спеціальна позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) (п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України).
Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано (ч. 6 ст. 232 ГК України).